Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όλων των copyrights και των δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τον ιστότοπο της Big Green Egg Europe και προκύπτουν από αυτόν, καθώς και τις πληροφορίες που αυτός περιέχει, ανήκουν αποκλειστικά στην Big Green Egg Europe. Τίποτα από ό,τι περιέχεται στον ιστότοπο της Big Green Egg Europe δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να δημοσιοποιηθεί, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Big Green Egg Europe.

Μόνο η Big Green Egg Europe δικαιούται να προβαίνει σε καταχωρήσεις για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον ιστότοπο της Big Green Egg Europe και προκύπτουν από αυτόν και τις πληροφορίες που αυτός περιέχει.

Τα Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® και convEGGtor® είναι καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες της Big Green Egg Inc.