Informacje na tej witrynie internetowej, w tym (ale nie wyłącznie) teksty, obrazy, linki i inne materiały, zostały opracowane z najwyższą starannością. Mimo to firma Big Green Egg Europe nie gwarantuje, że witryna internetowa (i) spełni twoje wymagania, (ii) będzie działać bez przerw, bezpiecznie i bez błędów ani wirusów oraz że (iii) zawiera kompletne, poprawne i aktualne informacje.

Big Green Egg Europe i wszelkie zaangażowane strony trzecie nie mogą w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje (i) dostępu, (ii) braku dostępu i (iii) korzystania z niniejszej witryny internetowej (i zawartych na niej informacji), w tym (ale nie wyłącznie) za jakiekolwiek szkody poniesione przez odwiedzającego na tej witrynie internetowej, czy to bezpośrednio czy pośrednio. Ryzyko związane z korzystaniem z witryny internetowej Big Green Egg Europe i zawartych na niej informacji pozostaje zatem całkowicie po stronie osoby odwiedzającej witrynę.

Big Green Egg Europe zachowuje prawo do jednostronnej zmiany w dowolnej chwili zawartości tej witryny internetowej, w tym (ale nie wyłącznie) do dostosowywania istniejących treści oraz dodawania lub usuwania treści bez wcześniejszego uprzedzenia.

Żadna z informacji na witrynie internetowej Big Green Egg Europe nie jest ani nie może być traktowana jako konkretna oferta zawarcia umowy z Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe nie zawiera umów za pośrednictwem swojej witryny internetowej.