Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich danych osobowych klientów zbieranych i/lub wykorzystanych przez spółkę Big Green Egg Europe B.V., np. podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.biggreenegg.eu i stron mediów społecznościowych, wypełniania formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, rejestracji w celu subskrybowania naszego newslettera czy rejestracji w społeczności, podczas rejestracji EGGa itp.

W naszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe, jakie są twoje prawa itp.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
  2. Jakie dane osobowe zbieramy i jakich danych osobowych używamy?
  3. Jak zbieramy Twoje dane osobowe?
  4. Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?
  5. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
  6. Jakie są Twoje prawa?
  7. Zmiany
  8. Kontakt

POBIERZ NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI